[werkwijze.jpg]

werkwijze

Oefentherapie-Mensendieck:


Oefentherapie-Mensendieck is een oefentherapie gericht op houding en beweging en het toepassen daarvan in het dagelijkse leven. De oefentherapie wordt zowel bij mensen zonder klachten (preventief) als patiënten met klachten (curatief) toegepast. Belangrijk kenmerk van de oefentherapie-Mensendieck is het onderzoeken van de plaats van de klacht in het geheel van het lichaam, de zogenaamde holistische inslag: er wordt niet alleen aandacht besteed aan de klacht, ook de gevolgen voor de rest van uw lichaam. Bijvoorbeeld als u last heeft van uw enkel zal dat van invloed zijn op uw staande houding en uw lopen.

 

Intake:


Bij aanvang van de oefentherapie-Mensendieck zal er, na het invullen van uw gegevens, een vraaggesprek plaatsvinden (de anamnese/intake) over uw klachten en de gevolgen van uw klachten.

 


Onderzoek:


Vervolgens wordt, vaak met behulp van spiegels, samen met u gekeken naar uw houding en hoe u beweegt (b.v. hoe u vooroverbuigt, hoe u gaat staan en hoe u loopt). Ik geef u uitleg over hoe u zelf veranderingen kunt aanbrengen in uw houding en beweging door te oefenen en dit toe te passen in uw dagelijkse leven. De oefentherapie-Mensendieck houdt dan ook in dat u liggend, zittend, staand, lopend, werkend, sportend oefenend bezig kunt zijn.

 


Behandeling:


Uitleg, begrijpen, voelen, toepassen zijn dan de te maken stappen in het veranderingsproces. We bekijken samen de mogelijkheden die uw lichaam heeft en welke mogelijkheden uw omgeving (b.v. de werkplek) aanwezig zijn. U leert hoe u de oefeningen kunt toepassen in uw werk (in huis, op kantoor, in de werkplaats). Het gaat dan over de werkhouding, indeling werkplek en hoe u beweegt tijdens uw werk. Als u begrijpt waarom iets zinvol is en u voelt dat de veranderde houding beter is zal dat u motiveren tot het toepassen van uw ervaringen in uw gewone doen en laten. We oefenen meestal bij aanvang 1x per week en bouwen dit langzaam af tot 1x per 2 weken, 1x per maand, zodat het resultaat blijvend kan worden. Naast het gebruiken van spieren is ontspannen van spieren zeer belangrijk. Ook adembeweging, de diepte van de ademhaling en het ademritme worden bekeken. Het aantal patiënten waarbij de klachten terugkeren en behandeling weer noodzakelijk is ligt laag.

 


Afronding:


U krijgt zelf de controle over uw klachten door te oefenen en toe te passen. Zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid zijn de pilaren van de oefentherapie-Mensendieck.

 

Klik hier voor de folder over oefentherapie (pdf).

 

Psychosomatische oefentherapie:


Ieder mens heeft in zijn leven te maken met stress, positief of negatief. Stress geeft kleur aan het leven: zonder stress zou het leven saai zijn. Soms is stress uitdagend, soms verlammend. Ons lichaam reageert niet elk moment hetzelfde op stress, ook is dat per individu verschillend. De ene keer vindt er een ontlading plaats na een spannende gebeurtenis, een andere keer niet. Dit kan tot verhoogde spierspanning leiden met als gevolg hoofdpijn, nekpijn, rug- of buikklachten. Als psychosomatisch oefentherapeut kijk ik naar de lichamelijke oorzaak en de mogelijke andere oorzaken van de klacht. Indien ik het verband zie tussen de spanning en de klacht kan men daar aan werken en door middel van oefeningen daar invloed op uitoefenen.


Stressklachten kunnen zich voordoen bij b.v.:

 

*baanverlies

*te druk hebben op school

*overlijden van een dierbare

*spanning op het werk


De oefentherapie bestaat dan uit:

 

*ontspanningsoefeningen in velerlei vormen

*gesprekken om inzicht te krijgen in de relatie oorzaak/gevolg

*door oefeningen leren assertiever te reageren

*taakgerichte hulpverlening: samen opdrachten bedenken en afspreken wanneer je ze gaat uitvoeren om je gedrag te leren veranderen

*kijken naar de balans belastbaarheid/belasting


De psychosomatische oefentherapeut heeft als taak te begeleiden en te coachen in dit veranderingsproces.


Klik hier voor de folder over psychosomatiek (pdf).