[praktijk.jpg]

praktijkinfo

* Er kan ook oefentherapie-Mensendieck aan huis gegeven worden


*Per 1-7-2008 is oefentherapie-Mensendieck direct toegankelijk (DTO), dwz. dat u zonder verwijsbrief van een arts contact op kunt nemen met een oefentherapeut. Er vindt dan eerst een screening (een aantal vragen) plaats voordat bepaald wordt of oefentherapie-Mensendieck voor u geschikt is als behandelmethode.


*informatie vindt u ook op:
-www.vvocm.nl

-www.netwerkchronischepijn.nl

-www.bekkenoefentherapeut.nl


Openingstijden:


Dinsdagavond (18:00 - 22:00) , woensdag ( 13:00 - 18:00) en vrijdagochtend (8:00 - 13:00).


Telefonisch bereikbaar op 06 - 518 34 065. Bij afwezigheid kunt u de voicemail inspreken.


Op maandag (8:00 - 17:00), dinsdagochtend (8:00 - 13:00) en donderdag (8:00 - 17:00) ben ik telefonisch te bereiken in de praktijk te Bergum, tel. 0511-469277

 

Adres:

Dokter Siebingasingel 115
9218 PX Opeinde
Tel. 06-518 34 065

mintjes-claassen@home.nl

 

Routekaartje: