[geld.jpg]

vergoeding

Voor volwassenen:


In de meeste gevallen wordt de behandeling vergoed uit het aanvullende pakket van de zorgverzekering. Hoeveel behandelingen vergoed worden is verschillend per zorgverzekeraar.


Enkele ziektebeelden (b.v. na een heupoperatie, bij Parkinson) worden, na de eerste 20 behandelingen, vergoed uit het basispakket.


Kinderen tot 18 jaar:


Kinderen tot 18 jaar hebben recht op 18 behandelingen per kalenderjaar. Als er meer behandelingen nodig zijn hangt dit af van de aanvullende verzekering.


Per 1-7-2008 is oefentherapie-Mensendieck direct toegankelijk [DTO], dwz. dat u zonder verwijsbrief van een arts contact op kunt nemen met een oefentherapeut. Er vindt dan eerst een screening [een aantal vragen] plaats voordat bepaald wordt of oefentherapie-Mensendieck voor u geschikt is als behandelmethode.